รายการสู่ความสำเร็จ ททบ. 5 "กรมโรงงานอุตสาหกรรม” สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนให้ SMEs
ที่มีปรับปรุง-เปลี่ยน เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


ภาพบรรยากาศการสัมมนา “เคล็ดลับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ”
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 
การสัมมนา “เคล็ดลับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ”
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึก รุ่นที่ 1
หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
การใช้นวัตกรรม ลดต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึก รุ่นที่ 2
หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
การใช้นวัตกรรม ลดต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร


 

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 18 เมษายน 2562


 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)
ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)
ครั้งที่ 3 เป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
Visitors: 11,594